Kunder

Vi kan med stolthet konstatera att vi har fått förtroendet att arbeta med alla av de stora bygg- och fastighetsbolagen i Skandinavien samt de stora kommunerna och myndigheterna i Sverige. Ett par av dessa är vi exklusiva helhetsleverantörer till sedan en tid tillbaka.

Några exempel på kunder är arkitekt och konsultföretag, kommuner, myndigheter som verkar inom samhällsbyggnad. Byggföretag, fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag, och fastighetsmäklare.

Att ingå ramavtal med oss ger fördelar för bägge parter i form av tidsbesparande rutiner etc. Tillsammans jobbar vi fokuserat för att  anpassa våra produkter så att de passar kunden än bättre - det är i ett nära samarbete vi kan skapa den största affärsnyttan för er som kund.

Oavsett storlek på ert företag så är vi intresserade av era projekt och utmaningar. Vi ser ramavtal som en möjlighet för båda parter att lägga mindre tid på förhandling och mer på ett långsiktigt givande samarbete.

 Jörgen Berkán, Kart och GIS-chef, Värmdö kommun:
"Vi jobbar med Sightline för att de är specialister på sitt område"
"De är snabba och pålitliga och levererar alltid med bra grafisk kvalité"

Assi Abdel-Baki, Informationsansvarig för SL:s utbyggnad av Tvärbanan:
"Våra informationsinsatser hade inte kunnat vara framgångsrika utan den realistiska viusaliseringsmodell av Tvärbanan som Sightline levererade."
"Med 3D-modellen blev det enkelt att visa hur Tvärbanan påverkade omgivningen både visuellt och trafiktekniskt"