Partner - Väx med oss!

Dra nytta av vår unika teknologi samt vår erfarenhet.
Behovet av 3D visualisering är universiellt, det behövs där städer och regioner växer.
Neo4 och vår samlade expertis är unik, och anpassad för smidig export.

Exempel på Partner setuper.

Match making 
I projekt, eller med era kunder. Ni rekommenderar Sightlines produkter och lösningar och stärker på så sätt ert erbjudande gentemot er kund.

Neo4 Urban Planning samt Neo4 Turn Key projekt till slutkund
Ni använder Neo4 Urban Planning själva i egen produktion och säljer Neo4 licenser (samt ert egen produktion) till era kunder. Sightline kan stötta i produktion i större volymer eller av komplex art.

Franschise / Joint Venture
Vi erbjuder ett komplett paket med utbildning av 3D artister, projektledare och säljare. I paketet ingår referenscase, demos, kalkylmallar, dokumentation, USP:ar samt tillgång till en erfarenhetsbank på över 500 levererade projekt.

Bli en Sightline Partner!

En av våra partners:

Mr Kum Fei Wong, Digital Mirage PTE Ltd Singapore:
"Having worked with Sightline and used their Neo4 product, I must say that their solution really provides our clients with a comprehensive way to visualize and analyze their projects in realtime. I have yet to see a product like this."