Sightline - Vi gör det svåra enkelt att se!

Har ni någonsin upplevt det svårt att kommunicera era projekt? Att kunder inte ser fördelarna? Att intressenter har svårt att ta beslut då de inte har en tydlig bild av hur projektet kommer se ut när det klart?

3D-Visualisering skapar den förståelse samt ger det budskap ert projekt behöver.

Vi erbjuder 3D-bilder, animerade filmer och interaktiva 3D-modeller (VR, Virtual Reality) i Neo4 där man fritt kan röra sig runt i en virtuell miljö. Dessa visualiseringar gör att beslut kan tas snabbare, med lägre kostnader i t.ex stadsplanering, fastighetsutveckling, bostadsförsäljning eller vid utveckling av infrastruktur.

Se exempel på vad vi gjort under Bli Inspirerad eller läs om vad vi kan göra under Lösningar.
Ta kontakt för att diskutera en idé eller för mer information.